Lokalforeningens generalforsamling 2021 bliver aflyst.

Fra landsforeningen har vi fået besked om at regnskabet skal laves og afleveres til landsforeningen senest 7. marts.

Regnskabet godkendes på generalforsamlingen i 2022

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne.